Hem

Posted on: september 24, 2017 Posted by: linus Comments: 0

Båtmiljörådet arbetar för ett miljövänligt båtliv

Båtmiljörådet är ett svar på den nedsmutsning som sker av sjöar och hav till följd av båtlivet. Rådet skapades år 2007 och det består av representanter från både den statliga och den privata sektorn där Trafikverket är ordförande. Den viktigaste punkten på Båtmiljörådets agenda är att främja och arbeta för …

Posted on: augusti 3, 2017 Posted by: linus Comments: 0

Gå på båtmässa

Om du går och funderar över om båtar och båtlivet är något för dig så finns det två bra sätt att få en bättre inblick. Det första sättet är att du följer med på en båttur under några dagar för att bilda dig en egen uppfattning. Kanske känner du någon …

Posted on: juli 5, 2017 Posted by: linus Comments: 0

Olika typer av fyrar

Inom båtlivet och vid färd på vatten är fyrar en viktig komponent att ha hålla reda på. Grundidén med en fyr är att den ska vara väl synlig och antingen vara utformad så att den vägleder sjöfararna eller så ska den ge varningar om eventuella faror för skeppen. Dagens stora …

Posted on: juni 21, 2017 Posted by: linus Comments: 0

Fritidsbåten – från kunglig förströelse till folkrörelse

Båtar har använts under lång tid för att korsa vatten och få tag på föda, men nöjessegling och fritidsbåtar anses vara ett relativt nytt påfund. Hos Sjöhistoriska finns trevliga bilder från denna fritidsbåtshistoria. Kungligt nöje Kung Karl II påstås ibland vara fadern till fritidsbåtlivet, men faktum är att han själv …

somalite