Tänk på miljön när du är ute på sjön

Posted on: mars 8, 2018 Posted by: linus Comments: 0

Tänk på miljön när du är ute på sjön

Havet är viktigt för vår miljö på flera sätt – en stor del av jordens syre produceras till exempel av växterna i havet, och haven absorberar ungefär en tredjedel av det koldioxid som vi människor släpper ut varje år. För att skapa en hållbar framtid är det därför viktigt att vi tar hand om haven, och det är självklart särskilt viktigt när man vistas på sjön.

En mycket grundläggande sak att tänka på är till exempel att inte kasta skräp i sjön – det borde vara en självklarhet vid det här laget. Skräp kan få förödande konsekvenser för det marina djurlivet, till exempel genom att fiskar äter skräp och att sköldpaddor fastnar i plastrester, med hemska skador som följd.

Något annat man kan göra är att välja alkylatbensin till sin utombordsmotor, samt miljöanpassad tvåtaktsolja. Det gör att utsläppen från motorn, varav en stor del hamnar i vattnet, minskar. Dessa utsläpp hamnar annars i de grunda vikar där människor badar och där de havslevande djuren föder sina ungar.

Slutligen ska man tänka på vilken färg man använder för att måla båtens skrov, och gärna välja en med så lite gifter som möjligt. Ett helt miljövänligt alternativ är att välja en hård, giftfri färg och istället borsta och spola båten oftare.

Om du även vill vara miljövänlig på väg till och från hamnen ska du investera i en miljöbil, till exempel en vätgasbil från Hyundai.