Sjöfartsverkets olika ansvarsområden

Posted on: oktober 17, 2017 Posted by: linus Comments: 0

Sjöfartsverkets olika ansvarsområden

På svenska vatten har myndigheten Sjöfartsverket den yttersta kontrollen. Inom ramarna för verkets uppgifter finns förutom sjöräddning, trafikinformation på vattnet och tillhandahållandet av sjökort även diverse andra ansvar såsom isbrytning, lotsning, flygräddning, sjömätning och farledshållning.

Sjöfartsverket finns utspridd över hela landet men sätet ligger numera i Norrköping efter diverse omorganisationer. Hela verksamheten bekostas med de pengar som sjöfartshandeln för in i den svenska ekonomin och därför är klassificeras verket som ett affärsverk.

Bland Sjöfartsverkets uppgifter ses:

  • Ansvar för farleder, vilket innefattar underhåll av fyrar och liknande.
  • Ansvar för tillverkning och kontinuerlig uppdatering av sjökort, vilket ofta kallas för sjögeografisk information. Därtill har Sjöfartsverket ansvar för att annan viktig information till sjöss förmedlas till sjöfarare.
  • Ansvar för räddningsverksamheten till havs och i de stora, svenska sjöarna. Ansvaret sträcker sig även till viss del in i internationellt vatten.
  • Ansvar för isbrytning, vilket innebär att Sjöfartsverket ska se till att fartyg kan nå de svenska kusterna även när isen ligger tjock på haven. Tillhands finns fem isbrytare men fler kan lejas in när så behövs.
  • Ansvar för lotsning. Fartyg kan få hjälp från Sjöfartsverket för att ta sig till hamnar och i områden som är svårnavigerade eller vanskliga.