Kungliga Svenska Segelsällskapet

Posted on: april 28, 2018 Posted by: Comments: 0

Kungliga Svenska Segelsällskapet

Kungliga Svenska Segelsällskapet är en segelklubb med anor. KSSS som det förkortas till grundades i Stockholm 1830 och då kallades det för Svenska Segel Sällskapet. 1878 fick sällskapet kunglig status och det nuvarande namnet. Klubben är en av de fem äldsta i världen och har idag drygt 5000 medlemmar vilket även gör KSSS till den nästa största klubben i världen. Segling är ju en mycket populär sysselsättning för många svenskar och båtarna är värdefulla investeringar för sina ägare. Det är därför mycket viktigt att man tar väl hand om sin båt och sköter underhåll ordentligt och regelbundet. En annan viktig bit när det gäller segelbåtar är naturligtvis försäkringar. En så pass dyrbar investering som en segelbåt bör ha en bra försäkring ifall olyckan skulle vara framme. Hos Söderberg & Partners finns kvalificerad personal som hjälper dig att teckna rätt försäkring för just din båt.