Fritidsbåten – från kunglig förströelse till folkrörelse

Posted on: juni 21, 2017 Posted by: linus Comments: 0

Fritidsbåten – från kunglig förströelse till folkrörelse

Båtar har använts under lång tid för att korsa vatten och få tag på föda, men nöjessegling och fritidsbåtar anses vara ett relativt nytt påfund. Hos Sjöhistoriska finns trevliga bilder från denna fritidsbåtshistoria.

Kungligt nöje

Kung Karl II påstås ibland vara fadern till fritidsbåtlivet, men faktum är att han själv blev introducerade för detta under en vistelse i Holland. Därmed vet ingen vem som faktiskt var idémakaren, men hur som helst, så var Karl II kung av England, Skottland och Irland under 1600-talet och det var på Themsen som hans nöjesfyllda båtfärder tog fart under år 1661, efter det att han hade givits en båt utav holländarna. Snart följde hovet och adelsmännen i kungens fotsteg och införskaffade båtar ämnade att användas för nöjes skull. Ungefär hundra år senare, år 1720, bildades världens första segelsällskap i den irländska kuststaden Cork där klubben fick namnet Water Club of the Harbour of Cork.

Båtliv i Sverige

Under andra delen av 1700-talet började så de förnäma stockholmarna att ägna sig åt fritidsseglingar. De gjorde detta under orden Arla Coldinu, där de lät hyra in besättningen som tog dem ut på turer i skärgården, men under 1800-talet tog båtintresset vid på allvar i Sverige. Det första sällskapet för seglare grundades år 1830 under namnet Kungliga Svenska Segelsällskapet och bland medlemmarna fanns en stor skara välbärgade stadsbor som gillade att tävla och segla i kapp. Därefter började allt fler segelsällskap att se dagens ljus, från Sveriges mest sydliga delar till långt upp i norr.

När så sekelskiftet närmade sig fanns även segelsällskap för arbetare och andra lågbärgade och ur denna grupp fanns där även individer som valde att bygga sina egna båtar. Det är i mångt och mycket tack vare författaren Carl Smith som utvecklingen gick i denna riktning. År 1873 lät han nämligen ge ut boken ”Om båtar och båtsegling” som var en slags instruktionsbok om båtliv och nog hade han stor erfarenhet av detta då han både tillverkade båtar och var sjöofficer. Smith tyckte nämligen inte att segling endast tillhörde överklassen utan han ville även se den vanliga massan ute på sjöar och hav.

Slutet av 1800-talet är även tiden för motorbåtar att äntra den svenska marknaden. De är utrustade med så kallade explosionsmotorer och den första svenska båten köps direkt av tysken Gottlieb Daimler. Snart är motorbåtsbygget även igång i Sverige men folk är misstänksamma mot den exploderande motorn så det dröjer fram till år 1900 innan den första motorbåten registreras.

År 1929 lanseras den så kallade campingbåten av C. G. Pettersson vilket är en båttyp som har tillverkats i tusentals exemplar och varit mycket populär i Sverige. Samma år ges även boken ”I prickade och oprickade farleder” ut som är en mycket välgjord guide till de svenska vattnens upplevelser och farleder. År 1942 är året då en riktigt svensk klassiker kommer till världen, det är en ganska billig segelbåt kallad folkbåten som bland annat är utrustad med sovplatser.