Det här gäller vid vattenskoterkörning

Posted on: november 21, 2017 Posted by: linus Comments: 0

Det här gäller vid vattenskoterkörning

Att köra vattenskoter skiljer sig inte nämnvärt från att köra en vanlig båt i lagens mening. Du som förare av en vattenskoter betraktas som befäl över vattenskotern och det är därför ditt ansvar att köra ansvarsfullt och att se till att du vårdar miljön som du befinner dig i. Det är ditt ansvar att följa sjötrafiksreglerna vilka bland annat innefattar att du måste visa hänsyn och att du måste vara nykter när du kör fordonet. Du måste även se till så att inga människor blir skadade av din framfart.

Som vattenskoter klassificeras fordon avsedda för vatten som är kortare än fyra meter och vars huvuddrivkraft är en ordinär förbränningsmotor där det även finns en vattenjet installerad. Därtill ska fordonet vara gjort för enbart en eller ett par människor ska kunna åka på det och de ska då kunna stå upprätt, stå på knä eller sitta ner men det ska inte gå att sitta i fordonet.