Båtmiljörådet arbetar för ett miljövänligt båtliv

Posted on: september 24, 2017 Posted by: linus Comments: 0

Båtmiljörådet arbetar för ett miljövänligt båtliv

Båtmiljörådet är ett svar på den nedsmutsning som sker av sjöar och hav till följd av båtlivet. Rådet skapades år 2007 och det består av representanter från både den statliga och den privata sektorn där Trafikverket är ordförande. Den viktigaste punkten på Båtmiljörådets agenda är att främja och arbeta för ett båtliv som tar hänsyn till miljön.

Några av medlemmarna i rådet är:

  • Transportstyrelsen
  • Sjöfartsverket
  • Naturvårdsverket
  • Svenska Båtunionen
  • Svenska Seglarförbundet
  • Svenska Kryssarklubben
  • Kemikalieinspektionen
  • Båtbranschens Riksförbund Sweboat

En arbetsgrupp inom Båtmiljörådet har arbetat med de relevanta miljöfrågorna och syftet är att få svenskarna att kunna fortsätta uppleva vatten och övrig natur utan att miljön får lida för det. Det är viktigt för rådet att hänsyn tas till den svenska miljön så att den kan fortsätta att sprida njutning och glädje. Båtmiljörådet lägger extra vikt på några särskilda frågor, vilka bland annat innefattar att luften ska vara frisk, att inga gifter ska finnas i miljön, att sjöar, hav och kuster ska frodas samt att övergödning ska undvikas. För att underlätta för båtägarna att ta till sig miljöinformationen så har Båtmiljörådet låtit trycka upp en broschyr som de kallar för ”Båtmiljörådets lilla miljöguide”.